: 8420 Knebel

: 86 12 98 58

: fabrikkernes-depot@mail.dk

 

Telefon

Mail

Afrundet rektangel: http://www.fabrikkernes-depot.dk/shop

Fabrikkernes Depot

Brøsbjergvej 13

Telefon

Mail

Fabrikkernes-Depot

Det rigtige valg

Størrelsesskema

Brugsanvisning

Gummiallergi

Myter/historie

Risikoanalyse

Fremstilling

Bestilling

Kontakt

Forsiden

Butik

Hvordan produceres et kondom?

 

Fra en af vores leverandører Worlds-Best Gummivarefabrik A/S i Viby, har vi fået følgende beskrivelse på, hvordan et kondom fremstilles lige fra selve dypningen af råkondomet til den færdige pakning.

 

A1 Fremstilling af råkondomer:

 

A1.1.

Modtagerpersonalet bekræfter alle indkommende råmaterialer med: Antal, vægt, litre, etc. og undersøger typen og kvantiteten af de modtagne materialer.

 

A1.2.

Alle modtagne råmaterialer indskrives i den daglige log bog, med dato, vareart, lot nummer, mængde og modtagerens initialer.

 

A1.3.

Alle modtagne råmaterialer placeres i det dertil indrettede karantæne lager, som er vel afgrænset og afmærket med røde eller gule striber og skilte.

 

A1.4.

Kvalificeret laboratoriepersonale udtager prøver af alle råmaterialerne fra karantæne lageret til testning af kvalitet og stabilitet, og mærker samtidig produkterne tydeligt med "ikke godkendt".

 

A1.5.

Når råmaterialerne er blevet testede og godkendt af laboratoriet og ikke før, vil mærkerne med "ikke godkendt" blive fysisk ændret med "godkendt", og resultatet af testen noteret i log bogen.

 

A1.6.

De godkendte råmaterialer vil nu, blive flyttet fra karantæne lageret til lageret med godkendte råmaterialer, inden de, i den udstrækning de skal anvendes, blive transporteret til de pågældende produktionsafdelinger.

 

Råvarer, som ikke kan godkendes af laboratoriet, vil blive mærkede med "kasseret", og vil forblive på karantænelageret indtil de returneres til leverandøren.

 

A1.7.

Alle uoverensstemmelser i modtagne og lagerværende råmaterialer bliver rapporteret til driftslederen.

 

A1.8.

Alle råmaterialer som modtages i afdelingen hvor blandingen af den flydende gummi til dyppelinierne foregår, ankommer fra lageret med godkendte råvarer.    

 

A1.9.

Inden er ny blanding påbegyndes, vil blandings operatørerne rengøre blandings tankene grundigt og blandingsområdet og alt tilbehør, såsom vægte, beholdere, målebægre og andet udstyr, holdes hele tiden rent.

 

A1.10.

De forskellige råvarer til blandingen vil ankomme i tromler fra lageret med de godkendte råvarer.

 

A1.11.

Råvarerne blandes i den rækkefølge og de mængder, som er angivet i recepturen.

 

A1.12.

Blandings operatøren underskriver i en recepturliste for hver handling i tilvirkningen af gummiblandingen.

 

A1.13.

Der tages en prøve af hver færdig gummiblanding, som underkastes testning på laboratoriet. Testningens resultater noteres på et specifikationsark og underskrives af den medarbejder, der har udført testningen.

 

A1.14.

Den øverst ansvarlige for gummiblandingerne tilser og godkender alle processer.

 

A1.15.

De færdige gummiblandinger hældes løbende i en fødetank til dyppemaskinens dyppekar, hvor en automatisk niveaumåler, hele tiden søger for, at det rette niveau for dypningen opretholdes.

 

A1.16.

Glaskolper, med en form som det endelige kondom, bliver monteret på et rundgående kædetræk, der under stadig rotation, igen og igen fører formen rundt til de forskellig processer, som udføres i dyppemaskinen. Glasformene er ophængt og monteret således, at de, medens båndet kører rundt, hele tiden roterer om sig selv.

 

A1.17.

De rensede og polerede glasforme føres automatisk lodret roterende ned i dyppekarret med den flydende gummiblanding i et tempo på ca. 8 sec. pr. meter og i en højde, der er tilstrækkelig for selve råkondomet, samt den ekstra længde der senere skal danne ringen.

 

A1.18.

Efter første dyp, føres råkondomet igennem en varmetunnel, som vulkaniserer det ved en temperatur på 110°C ± 10%, hvorefter det føres til andet dyp, som foregår nøjagtigt som beskrevet under afsnit A1.17.

 

A1.19.

Efter andet dyp, føres råkondomet igen igennem varmetunnelen, hvorefter det føres igennem nogle vandret roterende valser, som automatisk ruller den del af gummiet op, som danner ringen i den åbne ende.

 

A1.20.

Råkondomet føres igen igennem varmetunnelen og færdigvulkaniseres, inden det skyldes af glasformen ved hjælp af en blanding af vand, talkum og luft.

 

A1.21.

Glasformen, der nu er befriet for kondomet, transporteres automatisk videre gennem dyppemaskinens processer og gennemgår nu en rengøring, som først består af en vask gennem to vandret roterende vaskebørster, efterfulgt af en tørring med varm renset luft, og til sidst en polering i roterende børster, inden hele processen starter igen, som beskrevet i afsnit A1.17.

 

A1.22.

De våde råkondomer lagres i et par dage for at sætte sig, inden de tørres i en roterende tørretumbler i ca. 15 minutter, hvorefter de går videre til testning.          

 

A2. Testning af råkondomet:

 

A2.1.

Råkondomerne anbringes nu i en automatisk elektronisk test- og rullemaskine, som automatisk trækker kondomet ned over en afrundet stålcylinder, med en diameter på 38 mm. Stålcylinderne er monteret på et rundgående kædetræk, der under stadig rotation, igen og igen fører kondomet rundt til de forskellig processer, som udføres i testmaskinen. Stålcylinderne er ophængt og monteret således, at de hele tiden roterer om sig selv.

 

A2.2.

Stålcylinderen påsat råkondomet, passerer først foran en 2 meter lang lodret monteret lysvæg, hvor en operatør kontrollerer, at kondomet er ordentligt monteret på stålcylinderen, inden det udsættes for den elektroniske testning.

 

A2.3.

Råkondomet på stålcylinderen føres herefter ned i en elektrolyse, bestående af en 23°C ± 5% vandig opløsning af natriumklorid i forholdet 10 gram NaCl pr. liter vand, hvis væskeniveau når op til ca. 2 cm fra kondomets åbning, og en højfrekvens strøm på mellem 1250 og 1400 volt, alt efter type, sendes igennem stålcylinderen med kondomet, som beskrevet i ISO 4074. Electronic test. Råkondomer med en modstand mindre end 300 K Ohm kasseres, medens alle over 300 K Ohm accepteres.

 

A2.4.

De færdigt elektronisk testede og pudrede kondomer føres nu videre på båndet, og kan her eventuelt forsynes med et lot nummer, inden de går ind i oprulningsmaskinen, der styret af en computer, automatisk sorterer de kondomer fra, som under elektrontesten blev kasseret, og derefter automatisk, ved hjælp af skråtstillede valser, opruller de godkendte kondomer og optæller dem i små portioner med 5 gross i hver, som pakkes i dobbelte sorte plastpose så de ikke får lys (polythylen), hvorefter de suges tomme for luft og lukkes.

 

A2.5.

De færdigt testede kondomer pakkes igen ind i dobbelte lys og lufttætte emballager med 50 gross i hver (10 x 5 gross), og mærkes med type.

 

A3. Ankomst af råkondomet:

 

A3.1.

En ankomsttest undersøger råkondomer for type, mængde, vægt, længde, bredde, huller og sprængvolumen.

 

A3.2.

Råkondomerne ankommer i bulk, pakkede i dobbelte emballager, beskyttet mod lys og luft, med 50 gros i hvert karton. Råkondomerne mærkes med lot nummer, der skifter for hvert lot, og hvert enkelt kondom er elektrontestet. Ved ankomsten kontrolleres type, mængde og vægt, medens kondomernes omkreds og længde kontrolleres efter anvisningerne i ISO4074.

 

A3.3.

Råkondomerne fra alle lot spottestes med 300 ml vand efter den metode, som er beskrevet i ISO 4074, for at kontrollere om elektrontesten har været tilstrækkelig nøjagtig udført, antallet af testninger varierer efter resultat.

 

A3.4.

Alle lot af råkondomer spottestes herefter ved sprængtest, som beskrevet i ISO 4074. Det vil sige, at kondomet blæses op med trykluft, indtil det brister. I samme øjeblik det brister, viser nøjagtige digitale instrumenter, hvor meget luft der kunne blæses ind, inden kondomet sprang; dette tal er kondomets sprængvolumen, og alt efter størrelsen af kondomet er der fastsat regler for hvad sprængvolumen minimum skal være.

 

A4. Fremstilling af Emballage:

 

A4.1.

De færdigt testede og godkendte kondomer placeres i en automatisk creme- og forseglings maskine, som enten cremebehandler kondomet med glidecreme eller for kondomer uden creme, med pudring, inden de automatisk bliver placeret i aluminiumsfolien, og et sekund derefter bliver de hermetisk forseglet ved hjælp af varme og tryk.

 

A4.2.

Creme- og ferseglings maskinerne tændes på hovedafbryderen 30 minutter før de skal anvendes, så der er sikkerhed for at alle svejsebakker har tid til at opnå den rette temperatur.

 

A4.3.

Efter 30 minutters opvarmning bliver maskinens termostater og temperaturer kontrolleret af den ansvarlig medarbejder, der samtidig sørger for, at montere den rustfrie beholder med glidecreme, samt forbinde fødeslangen med maskinens doseringspumpe.

 

A4.4.

Maskinen startes under opsyn af den ansvarlige medarbejder under tilsyn af enten driftslederen, direktricen eller direktriceassistenten. En rustfri opsamlingsbakke placeres under udløbsstudsen for doseringspumpen, og der åbnes for tilførslen. Maskinen kører nu i ca. 5 minutter uden folie og kondomer, i en rykvis arbejdstakt på 60 ± 10% i minuttet, eller indtil alt luft er ude af fødeslangen, og der kommer en ren tilførsel af glidemiddel.

 

A4.5.

Når tilførslen af det ønskede glidemiddel er godkendt, opsamles en dosering, som kontrolleres for mængde på laboratoriet.

 

A4.6.

Aluminiumsfolien monteres i de dertil beregnede folieholdere, og trækkes igennem maskinen, og maskinen startes, så der bliver produceret en række på ca. 50 forseglinger med kondomer. Forseglingerne kontrolleres for tæthed, ved at lægge dem i et kar med vand, hvor vandet er minimum 25 mm over forseglingerne. Forseglingerne i karret med vand stilles i et vakumkammer med inspektionsrude, og trykket reduceres til 20 kPa  ± 5kPa. Under trykreduktionen reduceres eventuelle luftbobler fra de enkelte pakninger. Når det absolutte trykreduktion på 20 kPa  ± 5kPa er nået, holdes det konstant i 1 minut. Herefter udlignes trykket og pakningerne fjernes fra karret og aftørres. Forseglingerne åbnes og undersøges for vandindtrængning.

 

A4.7.

Maskinens tælleværk nulstilles, og de færdigt testede og godkendte kondomer, der skal behandles, stilles frem til maskinen, og lot nummeret og typen kontrolleres af både den tilsynsførende og den ansvarlige medarbejder, og noteres i log bogen til maskinen med lot nummer, type og dato, samt initialerne på den ansvarlige medarbejder.

 

A4.8.

Er alle operationer, som er beskrevet i afsnit A4.1 til A4.6, forløbet uden fejl, meldes maskinen klar til produktion af den tilsynsførende, hvis ikke, bliver den pågældende maskine ikke anvendt, og eventuelle fejl meldes til driftslederen, som så har det overordnede ansvar for, at de bliver forsvarligt udbedret.

 

A4.9.

Operatøren placerer nu kondomerne enkeltvis i fødebakkerne på indføringsbåndet til maskinen, med reservoiret opad, og maskinen starter den egentlige produktion, hvor kondomet først føres forbi udløbsstudsen af glidemidlet, og bliver forsynet med en i forvejen bestemt mængde glidemiddel, hvorefter det føres videre til ilægningen, hvor det trækkes ind i folien mellem for- og hovedforseglingen, hvor folien er åben, inden det endeligt bliver forseglet hele vejen rundt i hovedforsegleren og trukket ud til afskæring i ønskede strips, hvis antal af kondomer pr. strips kan varieres med et takthjul.

 

A4.10.

Operatøren holder øje med maskinens funktioner under arbejdet med at orientere og fiksere kondomerne på fødebakkerne, og maskinen er indrettet sådan, at operatøren ikke kan forlade den under arbejdet eller opsynet, da strømmen af kondomer i så fald vil ophøre.

 

A4.11.

Den tilsynsførende tager løbende prøver af de færdigt forseglede kondomer, og kontrollerer dem for tæthed.

 

A4.12.

De færdigt forseglede kondomer, glider ned i en rengjort hvid plastkasse, der i forvejen er mærket med lot nummer og type.

 

A4.13.

Når en plastkasse er fyldt op, bliver den fjernet fra maskinen og stillet op på en specialhylde af aluminium, hvor hver kondomtype har deres egen plads.

 

A4.14.

Når en produktion er færdig, skrives antallet af kondomer i log bogen.

 

A4.15.

Skiftes der type eller lot nummer, starter proceduren igen som beskrevet i afsnit A4.6 til A4.13.                

 

A4.16.

Der trykkes nu et antal forseglingsetiketter i computeren, med de oplysninger, der er beskrevet i ISO 4074 og MEDDEV.2.5/9 rev.1, som tilsvarer det antal kondomer der skal pakkes, samtidig med at der fra lageret bliver hentet det nødvendige antal pakker, tilhørende den type der skal pakkes.

 

A4.17.

De hvide plastkasser, med de færdigt forseglede kondomer, transporteres til pakkestuen, hvor den tilsynsførende kontrollerer at lot nummer, type og dato stemmer, inden operatørerne manuelt kontrollerer stripsene med kondomer og anbringer dem i pakkerne, hvorefter de lukkes og forsynes med forseglingsetiketten - hvorefter de er færdige.

Tilbage til toppen